הדרכות

אבקש להשתתף בהדרכה במחלקת אזעקות בנושא:

*** ההדרכות מיועדות לטכנאים בלבד.