הפניית פורטים למערכות Tiandy

רשימת יציאות רשת (פורטים) שיש לפתוח לגישה מרחוק:TIANDY

פורט גישה מדפדפן: 80
פורט גישה מ CMS:3001
פורט חיבור טלפון נייד: 3000