הפניית פורטים למערכות LTS

LTS

רשימת יציאות רשת (פורטים) שיש לפתוח לגישה מרחוק:

פורט גישה מדפדפן: 80
פורט גישה מ CMS:8000
פורט RTSP: 8554