הפניית פורטים למערכות AvTech

AvTech

רשימת יציאות רשת (פורטים) שיש לפתוח לגישה מרחוק:

לצפייה מדפדפן, CMS או טלפון סלולרי: 80