הפניית פורטים למערכות Rifatron

רשימת יציאות רשת (פורטים) שיש לפתוח לגישה מרחוק:

פורט דפדפן: 80

פורט CMS, טלפון סלולרי, קליינט: 2000-2007