הפניית פורטים למערכות Procam Spider

רשימת יציאות רשת (פורטים) שיש לפתוח לגישה מרחוק:

לגישה מדפדפן: 80

לגישה מתוכנת קליינט, CMS או טלפון סלולרי : 8000