הפניית פורטים למערכות Avigilon

Avigilonרשימת יציאות רשת (פורטים) שיש לפתוח לגישה מרחוק:

גירסה 5:
38880-38882 TCP

פורט גישה מדפדפן: 38880
כתובת גישה מדפדפן: http://IP_OF_SERVER:38880

פורט גלישה מטלפון נייד: 80פורטי גלישה מאובטחת מטלפון נייד: 443

גירסה 4:
50080-50083 TCP

פורט גישה מדפדפן: 50083
כתובת גישה מדפדפן: http://IP_OF_SERVER:50083

פורט גלישה מטלפון נייד: 80
פורטי גלישה מאובטחת מטלפון נייד: 443